Home Evropa Portugalski sklad za socialne inovacije

Portugalski sklad za socialne inovacije

by Irena Rezec

Sklad za socialne inovacije (SSI, originalno FIS) je nov instrument portugalske vlade za povečanje vplivnih naložb na Portugalskem, in sicer kot odgovor na nezadovoljene družbene potrebe usklajene s cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj.

Sklad za socialne inovacije se financira iz finančnih dodelitev iz Evropskega socialnega sklada in nacionalnih portugalskih skladov. Osredotoča se na dve vrsti finančnih instrumentov, tj. na lastniški in dolžniški kapital, katerih cilj je podpreti pobude družbenih inovacij in in socialnega podjetništva z inovativnimi, učinkovitimi in trajnostnimi rešitvami za reševanje družbenih težav.

SSI podpira pobude na več področjih, kot npr.:

  • Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja;
  • Spodbujanje socialne, finančne in digitalne vključenosti;
  • Spodbujanje aktivnega staranja;
  • Spodbujanje zdravja in dobrega počutja;
  • Druga področja, ki sodijo med socialne inovacije in socialno  podjetništvo.

Za več informacij in v primeru, da potrebujete našo podporo pri pripravi vašega projektnega predloga nas kontaktirajte na navedne kontaktne naslov (T: +386 40 790 000, E: prodaja / @ / wotra.com).

Related Articles

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're OK with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More