Oglašujte z nami

V podjetju WOTRA z širokim naborom dejavnosti in dolgoletnim izkušnjami v mednarodnem okolju namenjamo vsebine in storitve večim ciljnim skupinam, še predvsem pa:

  • poslovnim subjektom, podjetniško usmerjenim posameznikom ter strokovnjakom različnih področij;
  • poslovnim in podjetniškm ekosistemom.

Vsebine so predstavljene v enem ali večih jezikih (trenutno v slovenskem, hrvaškem, angleškem jeziku), kar pomeni, da z vsebinami dosegamo širšo populacijo v mednarodnem kontekstu.

Prizadevamo si:

  • dosegati visoko kakovost vsebin ter s tem privabljati zahtevnejše bralce, ki morebiti postanejo tudi poslovne ali individualne stranke oz. kupci raznovrstnih izdelkov in storitev;
  • razvijati in podpirati trajnostne razvojne modele;
  • promovirati etičnost v poslovanju.

 

Če so vaši izdelki in storitve primerni za zgoraj omenjene ciljne skupine ter v skladu z zgoraj omenjenimi usmeritvami vam ponujamo nekaj možnosti oglaševanja, in sicer:

  • oglaševanje na tem in naših drugih portalih (npr. Collaborate2Shine in Razvojni Navigator) v enem ali večih razpoložljivih jezikih posameznega portala;
  • oglaševanje v naših elektronskih novicah WOTRA Fokus – eNovice in drugih tematskih novicah v enem ali večih razpoložljivih jezikih;
  • oglaševanje v drugih medijih in/ali publikacijah podjetja WOTRA.

 

Glede na to, da nismo klasični medij, ampak smo v prvi vrsti svetovalec in ponudnik poslovnih storitev ter šele na drugem mestu tudi sodoben medij za širitev razvojnih vsebin in modelov, s katerimi se mi ali naši poslovni partnerji srečujemo v vsakdanji poslovni praksi, vam ponujamo tudi druge možnosti sodelovanja pri promociji, trženju in prodaji vaših izdelkov in storitev. Za dodatne informacije o naših poslovnih storitvah obiščite centralno spletno stran podjetja WOTRA.

Tako glede oglaševanja kot tudi drugih možnosti se posvetujte z nami. Kontaktirajte nas telefonsko ali preko kontaktnega obrazca.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're OK with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More